Lekcja muzealna

W dniu 17 listopada 2017 roku klasa 2d wzięła udział w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Krakowie pt.: "Romantyzm w kontekście literackim".
Lekcje w muzeum dają możliwość ciekawego, aktywnego zwiedzania. Podczas takich zajęć, uczniowie zapoznają się z oryginalnymi zabytkami i ich historią.
Ta interaktywna forma zwiedzania dała nam możliwość zaangażowania wyobraźni, wymiany spostrzeżeń oraz rozwiązywania zagadek przygotowanych przez przewodnika.
Katarzyna Citak

SIĘ DZIAŁO!

Koncerty, prelekcje, licytacje, znakomity pokaz iluzji i fantastyczny teatr ognia były dopełnieniem piątkowej imprezy Siła empatii w Starym Młynie.
Sala wypełniona była po brzegi, ilość osób przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Atmosfera radości i wzajemnej pomocy udzieliła się wszystkim.
Ze strony ZST-U, jednego z Organizatorów, obecne były: Monika Kasprzyk-Jedynak, Iwona Kawala-Zwolińska oraz uczennice Magda Bartoń i Iza Baran (prowadzące loterię) oraz Patrycja Matras i Patrycja Cyran (obsługa gości) za co serdecznie dziękujemy.
Monika Kasprzyk-Jedynak

Zasadnicza Szkoła Zawodowa najlepsza w futsal

Zawody odbyły się w hali przy ZST-U w dniu 21.listopada. W tegorocznym turnieju mistrzostwo wywalczyli uczniowie Marcin Baran, Adrian Berny, Filip Kowalski, Artur Myziak, Maciej Szpila, Rafał Wojtanowski. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”. Wszystkim uczestnikom gratuluję wysokich umiejętności, dziękuję za współorganizację zawodów i wspaniałą postawę.
Joanna Szczepina

WOJEWÓDZKI KONKURS ARTYSTYCZNY "DLA SZTUKI"

Jeżeli śpiewasz, malujesz, fotografujesz, tańczysz, amatorsko zajmujesz się filmem czy też pociąga Cię świat teatru lub poezji - zostań uczestnikiem konkursu "Dla Sztuki". Wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją pocztą, faksem, e-mailem na adres: dksokol@tck.trzebinia.pl, tel. 32 612 14 97, 32 611 06 21 (Trzebińskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 74 32-540 Trzebinia). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 6 grudnia 2017 r.

"Żarty" Czechowa w czwartek

Jednoaktówkę Czechowa pt. "Niedźwiedź" zjawiskowo wykonaną przez aktorów teatru Patermana (Katarzynę Chlebny, Karola Wolskiego, Zbigniewa Pateraka) mieli okazję podziwiać na deskach Domu Kultury "Sokół" w Trzebini uczniowie z klas IIC, IID,IIIA i IIIB. Przyjazd do majątku wdowy, dynamiczna wymiana zdań, kłótnia, perspektywa pojedynku prowadziły do szczęśliwego finału ukazując jednocześnie, jak gwałtowanie może zrodzić się miłość i jakie emocje targają człowiekiem w związku z tym uczuciem. Dopełnieniem spektaklu była muzyka-piano w wykonaniu Pawła Pierzchały.

Warsztaty tematyczne

13 listopada 2017 r. uczniowie z klas IIIB i IVC uczestniczyli w trwających ponad cztery godziny warsztatach. Zajęcia były realizowane w ramach współpracy ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną.
Tematyka spotkania była związana z opracowywaniem indywidualnych programów dietetycznych (program Aliant), wymianą doświadczeń na temat żywienia i żywności.
Organizacja: Iwona Kawala-Zwolińska, Monika Kasprzyk-Jedynak
Prowadzenie zajęć: dr n. med. Aneta Kościołek.

KARTKA Z HISTORII

"Plusy i minusy relacji polsko-ukraińskich po 1990 roku"
Organizatorzy przedsięwzięcia zapraszają wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.
Zapisy w sali numer 208. Monika Kasprzyk-Jedynak

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini RSS