PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Adamczak Tadeusz wych-fizyczne 2005-2006
Augustynek Jacek nauczyciel zawodu 1979-1979
Bala Jerzy wych –fizyczne 1963-1964
Balcewicz Tadeusz matematyka 1974-1974
Banasik Kazimierz nauczyciel zawodu 1965-1966
Barański Stanisław nauczyciel zawodu 1968-1969
Barski Marian nauczyciel-SKS 1990-1991
Bartman Władysław technologia 1986-1987
Bartosik Andrzej wych-fizyczne 1995-1999
Baster Ryszard wych-fizyczne 1988-1990
Bednarski Tadeusz przedmioty zawodowe 1963-1969
Bednarski Wilhelm przedmioty zawodowe 1975-1976
ks. Biegacz Dariusz religia 1991
ks. Biros Krzysztof religia 1998-1999
Bobak Alicja matematyka, fizyka 1972-1978
Bodzenta Anna jęz. angielski 1993-1994
Bodzenta Krystyna historia 1969-2001
Bodzenta Maria język angielski 2008-2009
Bodziony Jan nauczyciel zawodu 1965-1966
Borkowski Józef nauczyciel zawodu 1964-1971
Brzózka Jan przedmioty zawodowe 1975-1979
Bugdał Jerzy przedmioty zawodowe 1993-1999
Bukowska Martynika przedmioty zawodowe 2010-2011
Burzej Jan przedmioty zawodowe 1987-1988
Bytomski Marian przedmioty ogólnokształcące 1971-1972
Cebo Adam przedmioty zawodowe 1969-1979
Celadyn Adam przedmioty zawodowe 1975-1984
Celadyn Leon przedmioty zawodowe 1988-1992
Chmielowski Jan przysposobienie obronne 1995-2000
Chrabąszcz Piotr religia 2007-2008
Ciosiński Grzegorz przedmioty zawodowe 1999-2002
Ciupek Stanisław przedmioty zawodowe 1994-2000
Cora Agnieszka nauczyciel 2002-2003
Czak Robert przedmioty zawodowe 1999-2011
Czerski Marian nauczyciel
Chodacki Miłosław nauczyciel 2005-2007
Dadak Adolfa nauczyciel-bibliotekarz 1993
Dadak Andrzej nauczyciel 1979
Darpel Stefania nauczyciel-bibliotekarz 1972-1973
Dąbek Zenon nauczyciel zawodu 1970-1972
Dąbrowski Władysław przedmioty zawodowe 1966-1967
Dąsol Kazimierz przedmioty zawodowe 1966
Deja Sylwia język polski 2006-2007
Derwojed Władysław nauczyciel zawodu 1963-1966
Dębski Franciszek przedmioty zawodowe 1963-1972
Dobosz Jarosław nauczyciel 2000-2002
Drożdż Halina nauczyciel-bibliotekarz 1986-1992
Duda Krystyna nauczyciel-bibliotekarz 1991-1992
Duda Ryszard przedmioty zawodowe 1993-2001
Dudek Tadeusz nauczyciel zawodu 2001-2002
Durczok Zbigniew matematyka 2008-2009
Dyllus Jolanta przedmioty zawodowe 2009-2013
Filipek Krystyna przedmioty zawodowe 2009-2010
s. Frąszczak Ewa religia 2008-2011
Grzywa Henryk nauczyciel zawodu 1974-1991
Hajdyła Henryk przedmioty zawodowe 1973-1974
Halbina Katarzyna chemia 2003-2008
ks. Hałat Jacek religia 2004-2006
Harańczyk Krystyna chemia 2011-2013
Hoder-Seręga Leonia nauczyciel 1994-1999
Hoffman Zdzisław przedmioty zawodowe 1970-1973
Hornik Agnieszka język niemiecki 2000-2001
Hudzik Katarzyna nauczyciel-bibliotekarz 1995-1996
Idzik Mieczysław nauczyciel zawodu 1963-1967
Jagiełło Romuald przedmioty zawodowe 1981-1985
Jagoda Zbigniew nauczyciel zawodu 1986-1988
Jakóbik Zbigniew nauczyciel 1972
Jakubiak Grzegorz nauczyciel 1988-1990
Jandura Andrzej nauczyciel 1986-1988
Jankowicz Stanisław nauczyciel zawodu 1966-1975
Jankowski Antoni przedmioty zawodowe 1965-1966
Janota Halina nauczyciel 1977
Janota Maciej fizyka 1998-1999
Janus Władysław nauczyciel zawodu 1969-1975
Jarczyk Maria biologia, chemia 1994-1998
Jaworski Leon nauczyciel zawodu 1963-1967
Jedynak Barbara język rosyjski 1978-1979
Jedynak Zdzisław nauczyciel zawodu 1977-1978
Jelonek Aleksander nauczyciel zawodu 1982-1983
Jodłowski Jerzy kierownik zajęć praktycznych 1966-1981
Kadula Stanisław nauczyciel zawodu 1968-1971
Kalicki Grzegorz nauczyciel zawodu 1970-1973
Kamieniarz Zbigniew nauczyciel zawodu 1970-1972
Kania Zbigniew nauczyciel zawodu 1969-1982
Kapuścik Małgorzata nauczyciel zawodu 1996-1997
Kautsch Elżbieta język polski 1972-1973
Kautsch Wojciech przedmioty zawodowe 1970-1974
Kępa-Gibała Janina wych-fizyczne 1974-1983
Kępka Krystyna matematyka 1994-2000
Kindryk Tomasz przedmioty zawodowe 2005-2013
Kirker Janusz przedmioty zawodowe 1965-1987
Kitliński Zygmunt przedmioty zawodowe 1962-1963
Klupa Aleksander nauczyciel zawodu 1963-1977
Kłapyta Romana świetlica, biblioteka 1986-1995
Kłapyta Zygmunt nauczyciel zawodu 1991-1992
Kłeczek Lucyna nauczyciel 1987-1995
Knapik Ilona język niemiecki 2009-2010
Knapik Józef przedmioty zawodowe 1994-2002 2005-2011
Knapik Wiesława język niemiecki 1992-1993
Kobiałka Lucyna język rosyjski 1993-1999
Kowal Marcin przedmioty zawodowe 2000-2012
Koffer Stefan przedmioty zawodowe 1975-1978
Kokociński Ryszard nauczyciel zawodu 1972-1977
Kolasa Jadwiga przedmioty ogólnokształcące 1969-1970
Kolasa Marian przedmioty zawodowe 1974-1975
Kołodziejczyk Marian nauczyciel zawodu 1964-1992
Kołodziejczyk Mariusz nauczyciel zawodu 1989-1990
Komorkiewicz Agnieszka język niemiecki 2002-2003
Kopacz Marian przedmioty zawodowe 1979-2003
Korczyński Włodzimierz nauczyciel zawodu 1988-1995
Kosowska Dominika język angielski 2004-2005
Kotowicz Henryk przedmioty zawodowe 1968-1973
Koturbasz Zbigniew język niemiecki 1978-2005
Kowalczyk Zbigniew przedmioty zawodowe 1977-1978
Kowalik Piotr przedmioty zawodowe 1996-1998
Kowalski Roman przedmioty zawodowe 1997-1999
Kozioł Antoni nauczyciel zawodu 1963-1966
Koziołek Irena chemia 1965-1967
Koziołek Marcin historia 2003-2004
Koźbiał Leszek nauczyciel zawodu 1970-1989
Kraus Tadeusz nauczyciel zawodu 1973-2003
Krzak Klaudia przedmioty zawodowe 2007-2009
Krzeczkowski Wiesław nauczyciel zawodu 1986-1988
Krzętowski Tadeusz przedmioty zawodowe 1977-1979
Książek Monika wych-fizyczne 2003-2005
Kubarek Małgorzata język polski 2012-2013
Kubarek Przemysław przedmioty zawodowe 2002-2002
ks. Kubik Grzegorz religia 2001-2002
Kuciel Adam przedmioty zawodowe 1987-1990
Kuciel Julian przedmioty zawodowe 1996-2000
ks. Kuna Jan religia 2003-2004
Kurdziel Magdalena wych-fizyczne 2007-2008
Kurdziel Mieczysław nauczyciel zawodu 1966-1969
Kurek Tadeusz nauczyciel zawodu 1966-1969
Kwiatkowski Jan przedmioty zawodowe 1987-1989
Lachendro Mateusz przedmioty zawodowe 2004-2004
Latuszyński Tadeusz nauczyciel zawodu 1990-1992
Lignar Feliks przedmioty zawodowe 1988-1990
Likus Leon nauczyciel zawodu 1966-1978
Lipnicka Anita język niemiecki 2001-2002
Lis Ryszard nauczyciel 1962-
Lutostańska Agnieszka język francuski 2003-2008
Łaciak Jadwiga język polski 1963-1965
Łączka Robert wych-fizyczne 1997-1998
Łagan Tadeusz przedmioty zawodowe 1965-1991
Maciejowski Stanisław przedmioty zawodowe 1963-1983
Malczyk Bolesław przedmioty zawodowe 1983-1988
Matusik Joanna nauczyciel 2012-2013
Mąsior Edyta przedmioty zawodowe 2003-2004
Mendela Agnieszka język polski 1995-2008
Mierzwa Marian wych-fizyczne 1970-1973
Mikulski Tadeusz nauczyciel zawodu 1976-1992
Mikunda Marzena wych-fizyczne 2009-2010
Misiewicz Krystyna język rosyjski 1992-1993
Molenda Alicja język polski 1989-1997
Molendowicz Wojciech nauczyciel zawodu 1987-1988
Molik-Bąk Wiesława język polski 1995-1998
ks. Morawski Robert religia 2006-2010
Mrowczyk Franciszek geografia 1961-2000
Mrowczyk Lucja język rosyjski 1961-2000
Mucha Maria język polski 1987-2012
Niemczyk Justyna przedmioty zawodowe 2003-2003
Nosal Andrzej przedmioty zawodowe 1972-1980 1991-2002
Nowak Roman przedmioty zawodowe 1969-1977
Nowakowski Bogdan przedmioty zawodowe 1996-1999
Noworyta Władysław przedmioty zawodowe 1974-1976
Oczkowski Zygmunt zajęcia pozalekcyjne 1969-1969
Pabis Iwona język polski 2012-2013
Pabis Laura wych-fizyczne 2004-2005
Pawletta Anna religia 2005-2006
Pieczara-Noworyta Maria wych-fizyczne 1994-2000
Pilarska Sylwia przedmioty zawodowe 2003-2013
s. Pikula Bogusława religia 2011-2013
ks. Piórkowski Rafał religia 1997-2001
Piwowarczyk Zbigniew przedmioty zawodowe 1970-1990
Pypłacz Arkadiusz przedmioty zawodowe 1992-1999
Pypłacz Beata język angielski 1993-1998
Podstawa Joanna przedmioty zawodowe 2007-2008
Paszcza Irena język polski 1992-1993
Pawelec Krystyna język polski 1966-1967
Perek Waldemar nauczyciel zawodu 1988-1991
Piskorz Andrzej wych-fizyczne 1995-1996
Pluszewski Mirosław nauczyciel zawodu 1990-1992
ks. Pluta Zbigniew religia 1994-1997
Podsadecki Zbigniew przedmioty zawodowe 1969-1973
Podymkiewicz-Gleczman Małgorzata język francuski 2002-2003
Pogoda Zbigniew przedmioty zawodowe 1961-1965, 1990-2002, 2010-2014
Przybyło Antoni przedmioty zawodowe 1969-1971
Pytlik Eugeniusz wychowawca w internacie 1975-1977
Pytlik Wiesław przedmioty zawodowe 1974-1976
Rauer Zdzisław przedmioty zawodowe 1962-1965
Reiter Marian język polski 1991-1997
Rejman Andrzej wych-fizyczne 1996-1998
Remin-Korbiel Cecylia przedmioty zawodowe 2005-2006
Romanowski Ryszard przedmioty zawodowe 2001-2002
Rozmus Marian nauczyciel zawodu 1968-1969
Rozmus Mieczysław przedmioty zawodowe 1974-1975
Rożnawska Izabela język niemiecki 2003-2009
Rudol Władysław nauczyciel zawodu 1977-1979
ks. Rudzik Krzysztof religia 1996-1998
Ryś Stanisław nauczyciel zawodu 1982-1983
Rychter Katarzyna język niemiecki 2004-2007
Sala Wojciech przedmioty zawodowe 2001-2012
Seidel Dorota język niemiecki 1996-2001
Serwatka Gabriela przedmioty zawodowe 2007-2010
Seweryn Sławomir nauczyciel zawodu 1962-1969
Siata Maria matematyka 1975-2009
Siata Stanisław nauczyciel zawodu 1969-1994
Siemek Bolesław nauczyciel zawodu 1988-1991
Siemek Marzena matematyka 2004-2007
Sieprawski Władysław nauczyciel zawodu 1963-1964
Siewniak Jerzy wych. fizyczne 1965 - 2000
Sowa Monika język angielski 2008-2009
Stajek Agnieszka matematyka 1997-2007
Skiba Wojciech wych. fizyczne 1996-2004
Sklorz Krystyna matematyka 1963-1968
Smolińska Katarzyna pedagog 2004-2005
Smółka Władysław przedmioty zawodowe 1981-1982
Sobolak Zbigniew nauczyciel zawodu 1986-1989
Sochacki Zbigniew nauczyciel zawodu 1970-1971
Stalmach Mieczysław nauczyciel zawodu 1961-1966
Starczynowski Janusz nauczyciel zawodu 1983-1986
Starżyk Jan nauczyciel zawodu 2002-2005
Styczeń Adam nauczyciel zawodu 1986-1988
Surowiak Kazimierz przedmioty zawodowe 1991-1993
Syska Janina fizyka, wicedyrektor 1964-1980
do spraw ped. 1969-1980
Szala Józef instruktor wych-muzycznego 1973-1984
szkolna orkiestra dęta
Szczur Sylwester przedmioty zawodowe 1963-1968
Szczypta Józef przedmioty zawodowe 1993-1999
Szuma Zygmunt matematyka 1976-1987
Szymula Jan przedmioty zawodowe 1983-1994
Szymula Ryszard wych-fizyczne 1964-1965
Szymocha Władysław przedmioty zawodowe 1981-2001
Śliwa Fryderyka chemia 1962-1993
Śliwa Stefan historia 1964-1967
Śliwa Stefan historia 1964-1967
Święszek Elżbieta przedmioty zawodowe 1983-1984
Tadla Agnieszka biologia 2007-2008
Tadla Piotr przedmioty zawodowe 2001-2004
ks. Tarnawa Zbigniew religia 1990-1991
Tomala Andrzej przedmioty zawodowe 1976-1977
Topól Kazimierz przedmioty zawodowe 1986-1990
Trębacz Maciej wych-fizyczne 2009-2010
Trębacz Zenona przedmioty zawodowe 1987-1990
Tschöp Ryszard przedmioty zawodowe 1961-1966
Tworek Jerzy nauczyciel zawodu 1982-1984
Urban Jadwiga język polski 1986-
Urbanek Zygmunt przedmioty zawodowe 1962-1964, 1975-1978
Wacławek Jan nauczyciel zawodu 1963-1968
wychowawca internatu 1968-1978
Wantura Maria język polski 1992-1993
Warzecha Jarosław przedmioty zawodowe 1993-1994
Wasyl Jan nauczyciel zawodu 1973-1974
Wcisło Dariusz wych-fizyczne 2004-2006
Wentrys Genowefa fizyka 1999-1999
Wentrys Monika język polski 1999-2001
Wiącek Tadeusz nauczyciel zawodu 1978-1978
Wilczyńska Barbara język polski 1972-1973
Wilk Dariusz przedmioty zawodowe 2001-2002
Wojtas Władysław nauczyciel zawodu 1966-1990
Wójcik Wiktor przedmioty zawodowe 1970-2000
Zacharewicz Leonard nauczyciel zawodu 1964-1965
Zając Janina wych-fizyczne 1995-1996
Zawadzki Konrad przedmioty zawodowe 2003-2005
Zezyk Żaneta przedmioty zawodowe 2005-2006
Ziarnik Zbigniew przedmioty zawodowe 1982-1983
Ziarno Robert przedmioty zawodowe 1986-1988
Zmarzły Jerzy nauczyciel zawodu 1964-1992
Zmełty Waldemar wych-fizyczne 1976-1988
Zoń Marida język polski 1996-1999