Najważniejsze terminy

2012-2014 Szkoła posiada certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" i realizuje ZPB,
IX 2013 spotkanie zespołu nadzorującego realizację ZPB w szkole,
2013/2014 Kontynuacja współpracy z dzielnicowym osiedla "Krze",
2013/2014 systematyczne konsultacje z pedagogiem szkolnym,
4 XI 2013 ankieta współpracy na lini rodzic - szkoła,
16 XI 2013 akcja profilaktyczna "Rak szyjki macicy. Wybierz życie - 1 krok",
26 XI 2013 przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej nt "Bezpiecznej Szkoły" i analiza jej wyników,
III 2014 promowanie wsród społeczności szkolnej i lokalnej informacji o udziale w projekcie
III 2014 akcja profilaktyczna "Dzień Bezpiecznego Internetu",
IV 2014 zgłoszenie szkoły do przedłużenia certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" realizującej ZPB,
10 IV 2014 spotkanie z partnerami projektu,
V 2014 drugie życie - program o transplantacji,
V 2014 akcja profilaktyczna - bezpieczne wakacje.