Technik informatyk

Informatyka to bardzo nowoczesna i najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.

Technik informatyk posługuje się komputerami, pracuje w wybranych rodzajach sieci komputerowych, wykazuje się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów. Absolwent tego kierunku projektuje i zakłada bazy danych i ich oprogramowania aplikacyjne, administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Ponadto montuje testuje i diagnozuje sprzęt komputerowy, rozbudowuje i modernizuje zestawy komputerowe, konfiguruje stanowiska komputerowe i sieci komputerowe, administruje systemami sieci komputerowych, projektuje i administruje systemami baz danych, posługuje się programami do cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować jako projektant, programista, administrator w:
- specjalistycznych firmach informatycznych,
- działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw,
- ośrodkach obliczeniowych,
- firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach,
- firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
- punktach serwisowych,
- firmach administrujących sieci komputerowe,
- sklepach komputerowych,
- firmach produkujących komputery,
- możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.