ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ ZSTU

Prosimy również o włączenie się do przygotowań – wypożyczenie pamiątek z lat szkolnych (zeszytów, świadectw...), opisanych fotografii z domowych archiwów czy zredagowanie wspomnień z lat młodości.

Ponadto ze względów organizacyjnych prosimy o indywidualne składanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 10 marca 2014 roku, które będą przyjmowane:

• Osobiście w sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Techniczno–Usługowych, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia
• Telefonicznie: 32 711 53 46, 32 711 58 08
• Drogą elektroniczną email: jubileusz@zstu.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: dane osobowe, rok ukończenia szkoły, kierunek kształcenia, nazwę klasy i nazwisko wychowawcy. Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Za życzliwość i wszelką okazaną pomoc z góry dziękujemy.

Komitet Jubileuszowy w składzie:
Renata Kosowska – Waleń, Małgorzata Klimczak, Leonarda Celarek,
Zbigniew Pogoda, Monika Mędrzyk, Katarzyna Rutyna, Marcin Dąbek

Honorowym Patronatem Jubileusz objęli Starosta Chrzanowski (www.powiat-chrzanowski.pl) oraz Burmistrz Miasta Trzebinia (www.trzebinia.pl).
Honorowy patronat:
herb powiatu herb Trzebinia
Patron medialny "Przełom"
Przełom