Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Lp

Nazwisko i imię

Zajęcia dodatkowe

1.

Adamczyk Marek

Badminton, basen.

2.

Brzózka Piotr

Przygotowanie do egzaminów zawodowych kwalifikacja: E.15 i E.16
w zakresie części praktycznej.

3.

Celarek Leonarda

4.

Citak Katarzyna

Przygotowanie do matury

5.

Dąbek Janusz

Urlop zdrowotny

6.

Dąbek Marcin

Przygotowanie do egzaminów zawodowych kwalifikacja: E.13

7.

Doniecka Regina

Geografia - przygotowanie do matury

8.

Grabowska Joanna

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacja: A.19 i A.23.

9.

Grochal Agnieszka

Koło języka niemieckiego

10.

Kasprzyk-Jedynak Monika

SOS j. polski - zajęcia z uczniem słabym

11.

Kawala Konrad

Zajęcia na siłowni

12.

Kawala–Zwolińska  Iwona

Przygotowanie do egzaminu zawodowego w części praktycznej

14.

Klimczak Małgorzata

Koło reklamowe

15.

Kosowska-Waleń Renata

SOS - historia, wos

16.

Król Agnieszka

Urlop zdrowotny

17.

Kubinek – Kmieć Izabela

Urlop zdrowotny

19.

Masłoń Paweł

Przygotowanie do OTK

20.

Mastalerz Anna

Język rosyjski

Język angielski p. rozszerzony

Język angielski - ćwiczenia w mówieniu

21.

Mędrzyk Monika

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka
polskiego - poziom rozszerzony

SOS j. polski - zajęcia dodatkowe dla uczniów mających
trudności w nauce

22.

Mucha Beata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji T.15

23.

Nowakowska Ewelina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie rozszerzonym

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie podstawowym

24.

Ostrowski Tomasz

25.

Rutyna Katarzyna

SOS z biologii dla klas 1, 2 i 3.

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii

26.

Siewiorek Lucjan

Strzelectwo sportowe

27.

Słowik Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka
polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.

SOS - język polski - dla uczniów mających braki w wiedzy i
umiejętnościach.

28.

Sojka Dariusz

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacja E.12

Dodatkowe zajęcia z programowania.

29.

Stanula Edyta

30.

Surowiec Arkadiusz

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zawodzie technik
teleinformatyk z zakresu projektowania i montażu lokalnych sieci
komputerowych.

31.

Szczepina Joanna

Zajęcia rozwijające sportowe zainteresowania uczniów

32.

Szumniak Ewelina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie rozszerzonym

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie podstawowym

33.

Ślęczkowska Agnieszka

34.

Teresak-Tupek Katarzyna

Zajęcia maturalne z języka angielskiego - poziom rozszerzony

35.

Witoń-Kłeczek Renata