Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Lp

Nazwisko i imię

Zajęcia dodatkowe

1.

Adamczyk Marek

Badminton, basen.

2.

Brzózka Piotr

Przygotowanie do egzaminów zawodowych kwalifikacja: E.15 i E.16
w zakresie części praktycznej.

3.

Celarek Leonarda

4.

Citak Katarzyna

Przygotowanie do matury kl. 4d

5.

Dąbek Janusz

Tenis ziemny

6.

Dąbek Marcin

SOS fizyka

Przygotowanie do egzaminów zawodowych kwalifikacja: E.13

7.

Doniecka Regina

Geografia - przygotowanie do matury

8.

Grabowska Joanna

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacja: A.19 i A.23.

9.

Grochal Agnieszka

Koło języka niemieckiego klasy: 3c i 4d

10.

Kasprzyk-Jedynak Monika

SOS j. polski - zajęcia z uczniem słabym kl. 4d

11.

Kawala Konrad

Zajęcia na siłowni

12.

Kawala–Zwolińska  Iwona

Przygotowanie do egzaminu zawodowego w części praktycznej -
klasa 3c

14.

Klimczak Małgorzata

Koło reklamowe kl. 1b tor

15.

Kosowska-Waleń Renata

SOS - historia, wos

16.

Król Agnieszka

L4

17.

Kubinek – Kmieć Izabela

Sieci komputerowe

19.

Maraj – Raczyński Krystyna

urlop zdrowotny do 30.06.2016

20.

Masłoń Paweł

Przygotowanie do OTK

21.

Mastalerz Anna

Język rosyjski

Język angielski p. rozszerzony kl. 4b

Język angielski - ćwiczenia w mówieniu dla kl. 3c i 4c

22.

Mędrzyk Monika

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka
polskiego - poziom podstawowy - klasa 4b

SOS j. polski - zajęcia dodatkowe dla uczniów mających
trudności w nauce - klasa 3a, 3c.

23.

Mucha Beata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji T.15 - klasa
4d  gr1

24.

Nowakowska Ewelina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie rozszerzonym (klasa 4a, 4b)

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie podstawowym ( klasa 4c)

25.

Onderka Damian

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacja E.14 - kl. 4a

Przygotowanie do matury z informatyki 4a

26.

Ostrowski Tomasz

27.

Pilarska Renata

Chór szkolny dla chętnych uczniów

28.

Rutyna Katarzyna

SOS z biologii dla klas 1, 2 i 3.

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii II semestr

29.

Siejka-Lasoń Agnieszka

Matematyka - rozwiązywanie zadań typowych dla kl 1b

Matematyka - rozwiązywanie zadań ciekawych - dla wszystkich
chętnych

30.

Siewiorek Lucjan

Strzelectwo sportowe

31.

Słowik Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka
polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony.

SOS - język polski - dla uczniów mających braki w wiedzy i
umiejętnościach.

32.

Sojka Dariusz

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacja E.12 - kl. 2a

Dodatkowe zajęcia z programowania.

33.

Stanula Edyta

34.

Surowiec Arkadiusz

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3b w zawodzie technik
teleinformatyk z zakresu projektowania i montażu lokalnych sieci
komputerowych.

35.

Szczepina Joanna

Zajęcia rozwijające sportowe zainteresowania uczniów

36.

Szumniak Ewelina

SOS matematyka - zajęcia wyrównawcze dla klasy 1a

Zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 4d

37.

Ślęczkowska Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji B.30 -
technik budownictwa

38.

Teresak-Tupek Katarzyna

Zajęcia maturalne z poziomu rozszerzonego dla kl 4a, 4b, 4c

39.

Węgiel Monika

SOS j. angielski - zajęcia z uczniem słabym

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j.
angielskiego PP i PR

40.

Witoń-Kłeczek Renata