Program uroczystości

1. Jubileusz 50-lecia Ukończenia Zasadniczej Szkoły Górniczej przez Pierwszych Absolwentów
2. Jubileusz 20-lecia nadania Aktu Erekcyjnego Zespołowi Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
3. Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Techniczno-Usługowych
4. Hołd Janowi Pawłowi II w związku z Jego Kanonizacją

PROGRAM OBCHODÓW – 25 kwietnia 2014 r.

1. godz. 10.00 - uroczysta Msza Święta (parafia św. Barbary w Krystynowie) i poświęcenie sztandaru szkoły
2. godz. 11.00 – przemarsz z kościoła do szkoły
3. godz. 11.30
– przejście zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów do hali sportowej - ceremonia związana z przekazaniem sztandaru i Jubileuszem Szkoły
4. godz. 13.30 – uroczystości związane z Kanonizacją Jana Pawła II
- poświęcenie Kamienia Pamięci przed budynkiem szkoły
- występ chóru Echo
- zakończenie projektu dla gimnazjalistów: „Jan Paweł II w oczach młodego pokolenia”
5. godz. 14.00 – zakończenie części oficjalnej uroczystości i zaproszenie przybyłych gości przez dyrektora ZST-U do zwiedzenia szkoły, obejrzenia wystaw poświęconych obchodzonym Jubileuszom i Janowi Pawłowi II.
6. godz. 14.30 – poczęstunek

Honorowym Patronatem Jubileusz objęli Starosta Chrzanowski (www.powiat-chrzanowski.pl) oraz Burmistrz Miasta Trzebinia (www.trzebinia.pl).

Honorowy patronat:
herb powiatu herb Trzebinia
Patron medialny "Przełom"
Przełom