WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Technikum
Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Numer dopuszczenia
j. polski 1 K. Mrowcewicz Przeszłość to dziś 1 Stentor 498/1/2012/2015

j. polski 2 A. Nawarecki, Przeszłość to dziś 2 Stentor 498/2/2012/2015
D.Siwicka
E.Paczoska Przeszłość to dziś 1 498/3/2013

j. polski 3 J. Kopciński Przeszłość to dziś 2 Stentor 498/4/2013/2016
j. polski 4 J. Kopciński Przeszłość to dziś Stentor 498/5/2014

Wiedza o kulturze M.Bokiniec, Spotkania z kulturą Nowa era 449/2012
B.Forysiewicz,
J.Michałowski

Branżowa Szkoła I Stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Numer dopuszczenia
Język polski I -III U.Szydłowska, Zrozumieć świat Nowa era 584/1/2012
E.Nowosielska 584/2/2013
584/3/2014

Podręczniki zawodowe

Procesy Technologiczne w Gastronomii 2d Iwona Namysław, Lidia Górska Procesy technologiczne w gastronomii – Zeszyt ćwiczeń 1 i 2 WSiP i REA 2014

Organizacja Produkcji Gasronomicznej 4c Anna Kmiołek WSiP 23/2013

Technologia Gastronomiczna z Towaroznawstwem 3c Anna Kmiołek

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicz. WSiP 21/2013

Procesy Technologiczne w Gastronomii 3B Iwona Namysław, Lidia Górska Procesy technologiczne w gastronomii – Zeszyt ćwiczeń 1 i 2 WSiP i REA 2014

Obsługiwanie Klientów w gastronomii 4C Piotr Dominik Pracownia obsługi klientów WSiP 2015

Organizacja Produkcji Gasronomicznej 4C Anna Kmiołek WSiP 23/2013

Chemia klasa I
„To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponagimnazjalnych. Zakres podstawowy.”
Autorzy: R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod, A. Kwiek Wydawnictwo Nowa Era

"Oblicza geografii" Nowa Era; oraz karty pracy.

"Matematyka dla ZSZ" WSiP Klasa I

„Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy lub zakres
podstawowy i rozszerzony”
Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka klasa II
(kontynuacja Matematyki1 oraz Matematyka 2 )
„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy lub zakres
podstawowy i rozszerzony”
Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka Klasa III
(kontynuacja Matematyki 2oraz Matematyka 3 )
Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy lub zakres
podstawowy i rozszerzony”
Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka Klasa IV(kontynuacja Matematyki 3)
Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy lub zakres
podstawowy i rozszerzony”
Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska
Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie” Podręcznik dla klasy 1
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
Nr dop: 450/2012/2015

„Biologia na czasie 1” Podręcznik dla klasy 2c i 2d oraz 3bPodręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dop : 564/1/2012/2015
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

„Biologia na czasie 2” Podręcznik dla klasy 3b i 4c
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.
Nr dop: 564/2/2013/2016
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

„Biologia na czasie 3” Podręcznik dla klasy 4c
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.
Nr dop: 564/3/2014
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Technik informatyk, Technik teleinformatyk
“Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 2, 3, 4” Krzysztof Pytel Sylwia Osetek

"Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej" Krzysztof Pytel Sylwia Osetek
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

“Konfigurowanie urządzeń sieciowych” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

“Sieci komputerowe 2, 3” Technik informatyk, Technik teleinformatyk Krzysztof Pytel Sylwia Osetek

“Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

Język angielski
I klasa Branżowej Szkoły I Stopnia – “The English Hub 2” Wydawnictwo Mmpublications
I klasa Technikum “Gateway Plus 2” Wydawnictwo Macmillan

Edukacja dla Bezpieczeństwa:
“Po prostu EDB”
Autorzy: Mariusz Cieśla, Bogusława Breitkopf
Wydawnictwo: WSiP

Podstawy przedsiębiorczości
"Krok w przedsiębiorczość" Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał; Wydawnictwo: Nowa era