DOFINANSOWANIE DO BILETÓW MIESIĘCZNYCH!

Informujemy o możliwości częściowej refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych na środki komunikacji publicznej.
Refundacja, przysługuje uczniom, którzy za miesięczny bilet dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej płacą ponad 70 zł oraz spełniają warunki, o których mowa w § 2 „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski” https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,1063562

Wnioski i informacje dotyczące dofinansowania u pedagoga szkolnego s. 308.