WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W ZSTU

Drugi dzień wiosny zaowocował w ZSTU partnerstwem z francuską szkołą Ifp43 z Bains Haute-Loire.
Dwustronną wymianą zostaną objęci uczniowie klas gastronomicznych i fryzjerskich.
Więcej informacji wkrótce :)