Praktyczna nauka zawodu

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini praktyczna nauka zawodu przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644).

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.