Klasa wielozawodowa

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:
Celem kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania robót związanych
z wykańczaniem budynków o różnym przeznaczeniu, do których należą między innymi:
• montaż suchej zabudowy,
• roboty glazurnicze,
• roboty posadzkarskie,
• roboty malarsko – tapeciarskie.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:
• praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej,
• stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych,
• pracować w zespole,
• wykańczać powierzchnie ścian, wykonywać podłogi, elementy aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją,
• wykonywać prace w zakresie robót malarskich i tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, stolarskich, szklarskich oraz podłogowych,
• posługiwać się rysunkiem zawodowym i dokumentacją techniczną.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej firmy.

Pamiętaj!Usługi budowlane są zawsze i wszędzie potrzebne.