ZSTU

Historia 1961 – 1983

1961 – 1983

Historia naszej szkoły jest związana z Kopalnią Węgla Kamiennego „Siersza”w Trzebini. W momencie rozkwitu mechanizacji i elektryfikacji kopalni istniało zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry i dlatego powstał pomysł utworzenia Zasadniczej Szkoły Górniczej przy kopalni „Siersza”.

 

Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Siersza” powstała na podstawie Aktu Erekcyjnego Ministra Górnictwa i Energetyki w 1961r. na wniosek i z inicjatywy władz górniczych kopalni „Siersza”.
Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Mrowczyk, który rozpoczął organizację nowo powstałej szkoły.

Kształciła ona wtedy w 3 specjalnościach:
– górnik
– górnik mechanik
– elektryk

W pierwszym roku szkolnym 1961/62 Zasadnicza Szkoła Górnicza liczyła 2 oddziały i 60 uczniów.

Ówczesna szkoła mieściła się częściowo w hotelu robotniczym przy KWK „Siersza”, a przy szybie „ Zbyszek” były warsztaty szkolne. Pierwsza kadra nauczycielska to: dyrektor, jego żona Lucyna Mrowczyk oraz 5 pracowników inżynieryjno- technicznych KWK „Siersza”.

Nauka w szkole górniczej trwała 3 lata na podbudowie ukończonej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Trzy dni w tygodniu nauka odbywała się w szkole, a 3 dni przeznaczone były na zajęcia praktyczne. Absolwent uzyskiwał tytuł robotnika wykwalifikowanego.

Na początku właściwie wszystko było pierwsze: Pierwszy Dzień Nauczyciela, pierwszy Dzień Górnika, pierwszy Dzień Kobiet, pierwszy wyjazd na wycieczkę i inne pierwsze…

Pierwsi absolwenci opuścili szkołę V 1964r. Była to „oszałamiająca” ilość 54 uczniów. Wszyscy natychmiast rozpoczęli pracę w kopalni „Siersza”. W ciągu kilku następnych lat szkoła stale się rozwijała, przybywało coraz więcej uczniów, oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne i liczba absolwentów. W ZSG tętniło życie uczniowskie, sportowe, kulturalne.

Za działalność oświatową i społeczną 3 XII 1969 w przededniu Dnia Górnika ZSG otrzymała sztandar ufundowany przez załogę Kopalni „Siersza”, który wręczył dyrektor mgr inż. Stefan Słupski

W 1970r szkoła otrzymała nowy budynek szkoły, również dzięki dyrekcji Kopalni „Siersza”.

W latach 1978-80 młodzież Zasadnicza Szkoła Górnicza pod opieką mgr K. Bodzenta zbierała dokumenty, militaria, mundury z okresu II wojny św. I stworzyła Szkolną Izbę Pamięci Narodowej. W X 1980r Zasadnicza Szkoła Górnicza zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim, a w IV 1981r minister Z. Huszcza odznaczył Izbę Pamięci srebrnym medalem.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza”, aby zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę potrzebowała oprócz robotników także techników. I dlatego od 1962 roku istniało również Technikum Górnicze dla Pracujących będących filią Technikum Górniczego w Jaworznie. Młodzież otrzymywała bezpłatne mieszkania w internacie, wyżywienie, umundurowanie i wyjeżdżała na wypoczynek do domów wczasowych KWK „Siersza” w Dąbkach i w Zakopanem.

W roku szkolnym 1977/78 utworzono filię Zasadniczej Szkole Górniczej w ZSZ w Kolbuszowej K. Rzeszowa, w której naukę rozpoczęło 20 uczniów.