ZSTU

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

I Zawartość polityki prywatności Administratora

Polityka prywatności administratora zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://www.zstu.edu.pl/ (zwanej dalej „Stroną”). 

Polityka prywatności zawiera także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników na fanpage’u  portalu Facebook oraz Instagram ZSTU Trzebinia.

W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO.

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych  pozyskiwanych przez Stronę, w tym informacje z zakresu mechanizmu Cookies wykorzystywanego w serwisie internetowym.

II Administrator danych

Administratorem danych jest Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia tel. 32 711 53 46. 

III Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

STRONA INTERNETOWA:

W celu realizacji usługi administrator przetwarza informacje dot. urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem (link) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies. Dane są przetwarzane do zakończenia korzystania użytkownika ze strony.

FACEBOOK

Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. w celu realizacji usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini ZSTU na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu szkoły, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;

anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania; 

w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;

dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

INSTAGRAM

Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Instagram. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka. Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem, a :  Meta Platforms Ireland Ltd.

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Instagram.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: pod adresem: https://help.instagram.com.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. w celu realizacji usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą zstu.trzebinia na portalu społecznościowym Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu szkoły, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,

dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram

zdjęcie profilowe;

informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)

anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies„), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Mechanizm plików Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.zstu.edu.pl.

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

Administrator – właściciel serwisu https://www.zstu.edu.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

2. Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics;

Google AdSense;

Google AdWords.

6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:

Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek);

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl);

Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies);

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies);

Safari – iPhone, iPad, iPod touch (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

Safari – Mac (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac).

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

7. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

8. Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Działania marketingowe i PR administratora

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy 

spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

Odbiorcy danych użytkowników

1. W zakresie strony internetowej przetwarzane dane osobowe mogą  ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych (obsługa strony internetowej, obsługa IT, itp.).

2. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką serwisu Facebook oraz Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy, https://help.instagram.com.

3.Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

Odnośniki do stron

Serwis internetowy ZSTU Trzebinia może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko do serwisów zarządzanych przez ZSTU Trzebinia.

Prawa osób, których danych dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO.

do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,

do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,

do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

do przenoszenia danych – art. 20 RODO,

do sprzeciwu – art. 21 RODO,

do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stawki 2.

Inspektor Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora:

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo@zstu.edu.pl

na podany adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani  na Stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 11 lipca 2022 roku.