ZSTU

Klasa Wielozawodowa

Klasa Wielozawodowa

Zawody:

– betoniarz-zbrojarz.
– blacharz samochodowy.
– cukiernik.
– elektronik.
– elektryk.
– fryzjer.
– kucharz
– mechanik pojazdów samochodowych.
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
– murarz-tynkarz.
– piekarz.
– sprzedawca.
– ślusarz.
– fotograf.
– krawiec.
– operator obrabiarek skrawających.

OPIS ZAWODÓW:

KUCHARZ:

Kucharz jest atrakcyjnym, dobrze opłacanym i poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Umiejętnie sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetyczne ich podanie i prawidłowa obsługa konsumenta to tylko niektóre treści na które kładziemy nacisk w procesie uczenia.
Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe w zakresie:

  • oceniania jakości żywności oraz zasad jej przechowywania.
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki
Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikację:

HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów,
Nauka trwa 3 lata dla absolwentów szkoły podstawowej.

Co po ukończeniu szkoły?
Będziesz mógł pracować jako:

Kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych, pracownik firmy cateringowej, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej, prowadzić własną działalność gospodarczą.

FRYZJER:

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta.

Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki
Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich
Czas trwania nauki w szkole branżowej trwa 3 lata.

Co po ukończeniu szkoły?
Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

CUKIERNIK:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych.

2) sporządzania półproduktów cukierniczych.

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych.

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

PIEKARZ:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich.

2) sporządzania półproduktów piekarskich.

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie.

4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa.

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania pojazdów samochodowych.

2) obsługi pojazdów samochodowych.

3) naprawy pojazdów samochodowych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE:

Opis zawodu i zajęć
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód dla wszystkich, którzy lubią mieszkać w pięknych wnętrzach. Jeśli jesteś osobą dokładną, precyzyjną i posiadasz wyczucie piękna, proporcji to ten zawód jest dla Ciebie.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe takie jak:

  • montowanie suchej zabudowy (ścianki działowe, sufity podwieszane).
  • malowanie sufitów i ścian, stolarki, ślusarki budowlanej i innych elementów budynku.
  • tapetowanie.
  • wykonywanie posadzek i okładzin ściennych z różnorodnych materiałów.
  • naprawianie i konserwacja powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin.
  • przedmiarowanie robót i ustalanie zapotrzebowanie na materiały budowlane.
  • rozliczanie kosztów wykonania prac budowlanych. 

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki
Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Nauka trwa 3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Co po ukończeniu szkoły?
Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

firmach budowlanych,
firmach remontowo-budowlanych.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wykończeniem wnętrz.

BLACHARZ SAMOCHODOWY:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie blacharz samochodowy będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych.

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

ŚLUSARZ:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń.

2) naprawiania elementów maszyn,urządzeń i narzędzi.

3) wykonywania połączeń.

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

ELEKTRYK:

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie elektryk będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

SPRZEDAWCA:

Absolwent szkoły kształcący się  w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

BETONIARZ-ZBROJARZ          

branża budowlana (BUD)

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu, jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Kształcenie betoniarz-zbrojarz należy prowadzić w typie szkoły ponadpodstawowej jako trzyletnia branżowa I stopnia i może być prowadzone na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ). Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł uczący się otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowych potwierdzający kwalifikację BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

MURARZ-TYNKARZ:     

branża budowlana (BUD)

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu, jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Kształcenie murarz-tynkarz należy prowadzić w typie szkoły ponadpodstawowej jako trzyletnia branżowa I stopnia i może być prowadzone na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ). Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł uczący się otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowych potwierdzający kwalifikację BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

ELEKTRONIK:

Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM)

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji

Elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Szczególne zapotrzebowanie jest w dziedzinie montażu elementów elektronicznych dla szeregu branż, instalacji gazowych, metrologii, urządzeń RTV i AGD.

Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej gdzie może się zajmować wykonywanie instalacji dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz innych instalacji specjalistycznych wymagają nie tylko monterów ale osób sprawnie poruszających się w dziedzinie przeglądów, eksploatacji i serwisowania zarówno instalacji jak i urządzeń wchodzących w ich skład.

FOTOGRAF:

Branża: audiowizualna (AUD)

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu – Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji cząstkowej

Zawód fotograf można uzyskać w Branżowej Szkole I stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu zawodowego w zawodzie fotograf 343101 (kwalifikacja AUD.02.. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu), można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

W trakcie kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

przygotowywania planu zdjęciowego,
rejestrowania obrazu,
obróbki i publikowania obrazu.
Ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych uczeń:

udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, oraz wymagań ergonomii, posługuje się językiem obcym oraz korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 

KRAWIEC:

Branża przemysłu mody (MOD)

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec realizuje zadania związane z wytwarzaniem oraz konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. W procesie kształcenia zawodowego kształtowane są umiejętności rozpoznawania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, określania ich właściwości oraz możliwości zastosowania, dobierania fasonów odzieży do określonych typów sylwetek klientów, korzystania z rysunków żurnalowych i modelowych, wykonywania prostych projektów plastycznych oraz konstruowania i modelowania form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta. Krawiec wykonuje również czynności związane z organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn szwalniczych typu: owerlok, stębnówka, guzikarka, dziurkarka oraz urządzeń odzieżowych, pras i manekinów prasowalniczych, wykonywania różnych asortymentów odzieży dla wszystkich grup wiekowych, a także wykonywania przeróbek i napraw krawieckich wyrobów odzieżowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem odzieży oraz świadczeniem usług.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:

Operator obrabiarek skrawających to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC).

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów