ZSTU

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Pytania i uwagi kierowane do Rady Rodziców Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini można kierować na adres mailowy:  radarodzicow@zstu.edu.pl

Rada Rodziców ZST-U

Przewodniczący: Agnieszka Ślusarczyk

Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Falana

Sekretarz: Magdalena Dudek

Skarbnik: Justyna Milczarczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Renata Frużyńska

Zastępca Przewodniczącej: Iwona Bartyzel

Członkini: Magdalena Adamczyk


Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini

Dane konta dla wpłat na RR:

Numer konta: 14 84450007 0000 0000 0853 0001

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Tytuł przelewu:  RR imię nazwisko dziecka klasa