ZSTU

Technik Budownictwa

Technik Budownictwa

Opis zawodu i zajęć

Budownictwo to branża dla ludzi z szerokimi perspektywami i z dużymi możliwościami.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubiącą zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technik budownictwa.

Wprowadzona innowacja aranżacja wnętrz rozbudzi kreatywność, poczucie estetyki i wrażliwość na piękno. Poznasz zasady ergonomii, psychologii koloru i tajniki home stagingu. Przygodę z projektowaniem rozpoczniesz od tworzenia mood boardów a zakończysz na wizualizacji projektu wnętrza w profesjonalnym programie.  Zajęcia będą mieć formę warsztatową. Co proponujemy dodatkowo? Praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem nowoczesnych technik wykończeniowych, projektowaniem wnętrz w stylu loftowym, skandynawskim czy glamour. Podejmiemy się  także liftingu wnętrz poprzez zastosowanie różnorodnych faktur, struktur i kolorów dodatków.

 
Od teraz  inaczej będziesz  patrzył na wnętrza.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich.
 • opracowywania dokumentacji budowlanej.
 • sporządzania przedmiarów, obmiarów i kosztorysów.
 • sporządzania dokumentacji przetargowej.
 • organizowania i sprawowania kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • BUD.14 . Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na studiach wyższych.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych.
 • wytwórniach prefabrykatów.
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych.
 • biurach projektowych.
 • hurtowniach materiałów budowlanych.
 • urzędach nadzoru budowlanego.
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej.
 • administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami.
 • instytucjach naukowo-badawczych.
 • pracowniach konserwacji zabytków.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otwiera też możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po spełnieniu warunków zawartych w Prawie budowlanym.