ZSTU

Osiągnięcia

Tytuł Dobrze Zaprojektowanej Szkoły

Projekt pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
2022/Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły i Certyfikat Projektanta Edukacji! dla Zespołu
Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini za projekt ” Kręgi klasowe- Mediacje rówieśnicze”.
Poziomy projektu :
 filozofia działania opartego na szacunku, tolerancji, budowaniu wspólnoty
 kompetencje i umiejętności : aktywne słuchanie, umiejętności komunikacyjne,
umiejętność zachowania postawy neutralnej, zachowania kooperacyjne.
 wdrożenie konkretnych procedur działania obejmujących cały zakres praktyk , w
szczególności rozmaitych spotkań w kręgach klasowych i międzyoddziałowych oraz
programy mediacji rówieśniczych.

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji to nowy program stypendialny Województwa Małopolskiego dla najzdolniejszych małopolskich uczniów i studentów. Stanowi wzmocnienie i wsparcie dla rozwoju ich talentów i uzdolnień.
W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2021/2022 można było ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie aktywności społecznej, artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych, w naukach ścisłych, w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5 tys. zł brutto.

24 marca w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy, z rąk Małopolskiej Wicekurator Oświaty, Haliny Cimer, odebrali uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini Olimpia Smaga i Miłosz Zygmunt.

Gratulacje dla stypendystów przesłał premier Mateusz Morawiecki, który napisał: „Z wielką radością zwracam się do grona uczniów, którzy otrzymują dziś tytuł stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Kieruje mną przekonanie, że Polska stoi dziś przed wielką szansą, bo ma Was – wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się podejmować kolejne wyzwania. Jestem pewien, że kompetencje, które dziś zdobywacie, będą siłą Rzeczypospolitej w przyszłości. Nie wątpię, że wśród Was znajdują się przyszli wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, wspaniali działacze społeczni, a także politycy (…). Serdecznie Wam gratuluję”.

Do gratulacji dołącza się cała społeczność ZSTU w Trzebini.

Jesteście Primus inter pares – pierwsi wśród równych sobie, bo już samo aplikowanie do tej nagrody jest dużym osiągnięciem, a konkurencja na wysokim poziomie – podkreślał Andrzej Uryga wręczając Nagrody Starosty Chrzanowskiego za poprzedni rok szkolny 2020/2021 dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski w 4 kategoriach.

Oto najlepsi z najlepszych:

 • Filip Baciak z I LO w Chrzanowie – najlepsze wyniki w nauce
 • Bartłomiej Brzózka z ZSTU w Trzebini – szczególne osiągnięcia artystyczne
 • Wiktoria Ziober z I LO w Chrzanowie- wybitne osiągnięcia sportowe
 • Weronika Koczur z ZS w Libiążu- szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym.

Starosta A. Uryga życzył uzdolnionej młodzieży determinacji, zapału i dalszego, owocnego szlifowania talentów. W dzisiejszym spotkaniu w chrzanowskim starostwie uczestniczyli uczniowie, rodzice, opiekunowie i dyrektorzy szkół.

Gratulujemy!

Stypendia przyznano w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Trzebinia”. Wręczono je uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w nauce za rok szkolny 2020/2021.
Wyrazy uznania kierujemy do wszystkich wyróżnionych.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe uhonorowano uczniów ZSTU w Trzebini Miłosza Zygmunta (obecnie klasa IV A) i Olimpię Smagę (obecnie klasa II A) – średnia ocen w roku szkolnym 2020/2021 5,47.

GRATULUJEMY, JESTEŚMY DUMNI 

uropejskie Wyzwanie Astro Pi to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) prowadzony we współpracy z Fundacją Raspberry Pi. Stwarza niesamowitą okazję do prowadzenia projektu naukowego w kosmosie a konkretnie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

 

W wyzwaniu Astro Pi 2021/2022 wzięli udział uczniowie z klasy 3 i/e.
Projekt składał się z dwóch oddzielnych programów:

 

MISSION ZERO
Młodzi ludzie piszą program, który odczytuje wilgotność na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej(ISS) i przekazuje go astronautom za pomocą spersonalizowanej wiadomości, która będzie wyświetlana przez 30 sekund!
Pozdrowienia mogły zawierać formy graficzne.

 

Oraz projekt MISSION SPACE LAB
Zespoły młodych ludzi projektują i programują eksperyment naukowy, który zostanie przeprowadzony na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Projekt naszych uczniów dotyczył zbierania informacji o chmurach i był uzupełniony ich analizą.

 

Przechodząc do 2 fazy otrzymaliśmy zestaw Astro Pi:

 • Komputer Raspberry Pi 4 z 4GB RAM,
 • Raspberry Pi Sense HAT,
 • Kamera Raspberry Pi HQ,
 • Czujnik PIR,
 • Obiektyw aparatu 6 mm,
 • Karta microSD o pojemności 16 GB,
 • Kabel HDMI,
 • Zasilanie (do gniazdek UE/UK).

https://astro-pi.org

Opiekun grupy: Mateusz Jucha

Gratulujemy!👏