ZSTU

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Opis zawodu i zajęć

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Patronat nad kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych objęła firma RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie. Celem tego mecenatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, dążenie do poszerzenia kwalifikacji uczniów, rozwijanie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy poprzez wspólne inicjatywy, w tym współorganizowanie praktyk, stażu, warsztatów.

Ponadto, szkoła ma podpisane porozumienia o współpracy z Restauracją Tiffany w Woli Filipowskiej, Restauracjami Del-Paso i Stary Młyn w Trzebini.

Umiejętności zawodowe, które zdobędziesz na zajęciach:

 • ocena jakości żywności oraz jej przechowywania.

 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

 • planowanie i ocena żywienia.

 • organizacja produkcji gastronomicznej.

 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Układanie diet, umiejętne sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetyczne ich podanie i prawidłowa obsługa konsumenta to tylko część treści, na które kładziemy nacisk w procesie uczenia i realizacji usług gastronomicznych. Jak możemy Cię zachęcić do wyboru tej drogi kształcenia i przekonać, że to profesja dla Ciebie? To zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej. Patronat nad kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych objęła firma RETRANS T. Baran, M. Kapcia Sp. J. Hotel & Restauracja PLATAN*** w Chrzanowie. Układanie diet, umiejętne sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetyczne ich podanie i prawidłowa obsługa konsumenta to tylko część treści, na które kładziemy nacisk w procesie uczenia i realizacji usług gastronomicznych. Kierunek ten w roku szkolnym 2021/2022 będzie wzbogacony nauką o żywieniu człowieka, dietetyką. Dietetyk to specjalista z dziedziny żywienia zajmuje się m.in. oceną sposobu odżywiania, zmianą nawyków żywieniowych oraz dostosowywaniem diety do trybu życia i stanu zdrowia. Mocną stroną tego przedsięwzięcia są warsztaty uzupełnione o plany treningowe, zajęcia fitness i inne.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), biologia.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach. agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych.
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych.
 • manager zakładu gastronomicznego.
 • organizator imprez okolicznościowych.
 • mistrz sztuki kulinarnej.
 • pracownik firmy cateringowej.
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia.
 • organizator usług cateringowych.
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.
 • rozwijać się w dziedzinach pozwalających na zdobycie uprawnień trenera personalnego, fitness, kontynuować naukę na studiach wyższych.

Prowadzić własną działalność.