ZSTU

Historia 2007 – 2018

2007 – 2018

W dniu 1 września 2007 roku została zmieniona nazwa szkoły Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przekształca się w Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

Nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Marek Łazicki a jego zastępcami są: mgr Lucyna Pitala, mgr inż. Aleksandra Kawala.
Dnia 6 stycznia 2008 roku do użytku została oddana nowa hala sportowa. Jest to nowoczesny obiekt sportowy, który służy nie tylko uczniom naszej szkoły ale społeczności lokalnej. Odbywają się w nim zawody szkolne ,gminne i powiatowe.

czerwcu 2008 roku opuściły mury naszej szkoły ostatnie klasy Liceum Profilowanego Nr 2.
Obecnie Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini składa się z
Technikum Nr 2, które kształci w zawodach:
– technik informatyk;
– technik elektronik;
– technik teleinformatyk;
– technik budownictwa;
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, która kształci w zawodach:
– kucharz małej gastronomii
– monter elektronik
Technikum Dla Dorosłych, które kształci w zawodach:
– technik elektryk,
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
Policealnej Szkoły Dla Dorosłych Nr 2:
– technik informatyk,
– technik organizacji usług gastronomicznych

W styczniu 2013 roku klasy Technikum dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły Dla Dorosłych Nr 2 zostały przeniesione do Powiatowego Centrum Edukacji w Chrzanowie.

Od 1 września 2009 roku w szkole funkcjonuje nowy profil: Technik usług fryzjerskich.

Końcem 2013 roku uzyskaliśmy zgodę ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na utworzenie dwóch nowych kierunków:
– technik organizacji reklamy
– kelner

Współczesna historia Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to gwałtowny rozwój, rozbudowa bazy dydaktycznej, istniejących pracowni i ciągła informatyzacja szkoły.
Zespół szkół posiada liczne, nowoczesne pracownie zawodowe i klasopracownie przedmiotowe, w tym:
– pracownie telekomunikacji,
– dwie pracownie elektryczno – elektroniczne,
– pracownię maszyn elektrycznych,
– warsztat elektryczny,
– trzy pracownie komputerowe wyposażone w stały dostęp do Internetu oraz czytelnię internetową.

Wraz z powołaniem do życia nowej klasy o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych, dzięki staraniom Dyrektora, z własnych środków finansowych zorganizowano pracownię sztuki kulinarnej, w której uczniowie mogą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. 24 marca 2009 roku dokonano oficjalnego otwarcia klasopracowni przy udziale władz Powiatu Chrzanowskiego i zaproszonych gości.

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych, dostosowując się do potrzeb rynku pracy, stale poszerza swą ofertę edukacyjną. W roku 2009 utworzono Technikum usług fryzjerskich, na potrzeby którego zorganizowano pracownię ze środków finansowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Klasopracownia zaopatrzona została w konsole fryzjerskie wraz z fotelami, myjnie, przyborniki, narzędzia i aparaty takie jak suszarki, prostownice, lokówki, karbownice, maszynki do strzyżenia, nożyczki oraz degażówki.

W istniejącym warsztacie elektronicznym utworzono stanowisko do obróbki mechanicznej. Doposażone zostają także pracownie pod kątem Ośrodka Egzaminacyjnego. Szkolna platforma Moodle przechodzi renowację.

W 2014 roku, dzięki staraniom nauczycieli gastronomii, została uruchomiona pracownia obsługi konsumenta. Pracownia jest wyposażona w sprzęt zakupiony w ramach Projektu unijnego Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Efektem pracy całej społeczności szkolnej jest uzyskanie licznych certyfikatów, które podnoszą jakość kształcenia i bezpieczeństwo uczenia się. Wśród nich należy wymienić: Srebrny Znak Jakości Interklasa, Szkoła promująca bezpieczeństwo, Laboratorium ECDL, CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM, Szkoła z klasą , Certyfikat legalności ARCA VIR, Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Wyróżnienie w rankingu IT Szkoła – w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Priorytetem we wszystkich działaniach ZST – U jest troska o ucznia, rozwój jego indywidualnych talentów i pasji. Służą temu wszelkie inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne: konkursy, olimpiady, projekty edukacyjne, programy naukowe, akcje charytatywne, wycieczki przedmiotowe, wyjścia do teatru, kina, akademie, uroczystości o charakterze kulturalnym.

Wyniki jakie młodzież osiąga w nauce oraz konkursach nieustannie owocują, co potwierdza prestiżowy ranking techników portalu edukacyjnego miesięcznika Perspektywy 2014. Według pisma Technikum nr 2 w Zespole w Trzebini plasuje się na 38 miejscu w województwie małopolskim. Ta pozycja sprawia, że jesteśmy najlepszym technikum na terenie powiatu chrzanowskiego. Nasz kierunek technik teleinformatyk zajął 5 miejsce w Polsce w kategorii swojego zawodu. Kolejny zawód – technik usług fryzjerskich zajął miejsce 6.

W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania szkoły wykształcenie zdobyło tysiące absolwentów.
Nasza szkoła jest kuźnią dobrych charakterów, uczy odpowiedzialności i rzetelności, a przede wszystkim daje solidne, techniczne i zawodowe wykształcenie.