ZSTU

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. W 2018 r. Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna – niepubliczna szkoła wyższa mająca swoją siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 29 w Katowicach.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – publiczna uczelnia zawodowa, utworzona 1 lipca 2005 w Oświęcimiu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca tego samego roku.

Wyższa Szkoła Europejska Im. Ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – uczelnia niepubliczna w Krakowie. WSE powstała z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak w marcu 2003.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – niepubliczna uczelnia zawodowa założona w Poznaniu na mocy decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 grudnia 2004 i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni pod numerem 316. Obszar jej działalności stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowiach

Misją Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych jest kształcenie inżynierów informatyków oraz artystów grafików zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi!

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Badawczy został utworzony 1 kwietnia 1950 roku. Jako jedna z największych jednostek naukowych o zasięgu ogólnokrajowym realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, AGH – polski publiczny uniwersytet w Krakowie. Uczelnia została powołana w 1913 r, a jej otwarcie nastąpiło w 1919 r. AGH jest nowoczesnym uniwersytetem ukierunkowanym na tworzenie innowacyjnych technologii.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – państwowa uczelnia w Krakowie. Powstała w 1953 jako Wyższa Szkoła Rolnicza ze zlikwidowanych dwóch wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Rolniczego i Leśnego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – jedna z pięciu polskich państwowych wyższych szkół ekonomicznych. Pod względem liczby studentów, jest największym w Polsce oraz jednym z największych w Europie uniwersytetem poświęconym naukom ekonomicznym, a także piątą co do wielkości uczelnią w Krakowie.