ZSTU

Technik Programista

Technik Programista

Opis zawodu i zajęć

Dziś programista to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów i jeden z najlepiej płatnych. Technik programista jest świetnym wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej dla wszystkich, którzy kochają komputery, lubią rozwiązywać problemy, logicznie myśleć, podejmować wyzwania i nie boją się przedmiotów ścisłych. Programowanie to ciekawa pasja dająca m.in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji komórkowych i realizowania wielu innowacyjnych, kreatywnych pomysłów (smart house, machine learning). Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafi administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3 – 140 godzin.
 • klasa 4 –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Technik programista to nowy zawód, na który składają się dwie kwalifikacje:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych studiów wyższych jak np. informatyka, automatyka i robotyka, telekomunikacja lub teleinformatyka.

Co po ukończeniu szkoły?

Po ukończeniu nauki będziesz mógł:

 • projektować, pisać i analizować algorytmy,
 • tworzyć strony oraz aplikacje internetowe: zarówno frontend’owe (CSS/JavaScript), jak i backend’owe,
 • wykorzystywać technologie webowe (React, Node.js, Django),
 • projektować aplikacje desktopowe,
 • tworzyć aplikacje mobilne (na systemy Android oraz iOS),
 • tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • projektować, wdrażać i administrować bazami danych,
 • rozpocząć pracę jako junior developer, programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster.