ZSTU

Dane kontaktowe IOD

Dane kontaktowe IOD

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Aneta Nędza, e-mail iodo@zstu.edu.pl