ZSTU

Biblioteka

DORADCA ZAWODOWY
BIBLIOTEKA

Monika Kasprzyk-Jedynak

Poniedziałek: 7.50-14.50
Wtorek: 8.00-15.00 (z wył. 8.30-9.15, 13.50-14.35)
Środa: 8.00 – 14.00
Czwartek: 7.50-14.50 (z wył. 9.20-10.05, 10.20-11.05)
Piątek: 8.00-14.00