ZSTU

Instytucje pomocowe

Instytucje Pomocowe

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
– w Chrzanowie tel. 32 624 12 70, w godz. 7:00 – 18:00 od poniedziałku do czwartku, w piątek 7:00 – 16:00
– w Trzebini tel. 32 612 10 34, w godz. 8:00 – 12:00 oprócz czwartku, w czwartek 12:00 – 16:00

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 32 624 11 30

3. Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR tel. 32 624 76 01

4. Zespół ds. Profilaktyki i Terapii Rodzin przy OPS tel. 32 623 37 98

5. Poradnia Leczenia Uzależnień:
Trzebinia ul. Harcerska 13 (Przychodnia), tel. 32 711 57 49
poniedziałki – lekarz psychiatra (po ustaleniu terminu) w godz. 16:00 – 19:00
środy – terapia indywidualna w godz. 15:30 – 20:30
czwartki – terapia indywidualna w godz. 15:30 – 20:30
piątki – terapia indywidualna i terapia grupowa w godz. 15:30 – 20:30
Poradnia działa w oparciu o kontrakt z NFZ

6. Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii
Trzebinia ul.  Harcerska 13 (Przychodnia), tel. 32 711 57 49
poniedziałki w godz. 13:00 – 18:00, czwartki w godz. 10:00 – 15:00

7. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy domowej
Trzebinia ul. Narutowicza 10 pokój nr 6, dyżury w godz.16:00 – 18:00.
tel. 32 711 10 47 lub 32 711 10 56; środa – psycholog i prawnik, piątek – pedagog i prawnik

8. Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej
– w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, każda środa w godz.16:00 – 19:00
– w Przychodni przy ul. Matejki 39 (os. Gaj), każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00

9. Grupa edukacyjno-motywacyjna skierowana do osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem
spotkania z certyfikowanym terapeutą uzależnień w każdy wtorek od godz. 16:00 do 19:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38, tel. 32 612 16 46

10. Konsultant ds. Uzależnień
Przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38
tel. 32 612 16 46
wtorek 8:00 – 11:00
czwartek 11:00 – 19:00
piątek 11:00 – 19:00

11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta w Trzebini – Referat Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10 pokój nr 6 – w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 711 10 47

12. Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 801 120 002

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii „SOBRIETAS” – tel. 33 444 67 16 w Oświęcimiu

14. Ogólnopolski Narkotykowy Telefon Zaufania – 801 199 990, czynny codziennie od 16:00 do 21:00, połączenie płatne 0,35 zł

15. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111, codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

16. Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100, online: pomoc@800100100.pl

17. Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” – 801 199 990, codziennie w godz. 16:00 – 21:00, opłata 0,35 zł

18. Uzależnienia behawioralne – 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17:00 – 22:00