ZSTU

Technik Elektronik

Technik Elektronik

Opis zawodu i zajęć

Elektronik to profesjonalista, zajmujący się montażem, konserwacją i uruchamianiem oraz naprawą urządzeń elektronicznych. Wykonuje także czynności związane z projektowaniem układów elektronicznych. Czym zaskoczymy w nowym roku szkolnym? Innowacją w dziedzinie robotykiRozwijająca się technologia sprawia, że roboty mają zastosowanie w wielu branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym oraz obronnym i lotniczym.  Ciągle rosnące koszty utrzymania pracowników, coraz bardziej powszechne i łatwo dostępne części sprawiają, że to właśnie ludzi znających się na robotach pracodawcy będą szukać w pierwszej kolejności. Osoby, które znają i rozumieją zagadnienia związane z robotyką i automatyką mają praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Liczba robotów przemysłowych rośnie, w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać. 

Podczas realizacji tej innowacji uczniowie zapoznają się między innymi z budową, działaniem, programowaniem i eksploatacją robotów, co zmaksymalizuje ich możliwości w branżach technicznych. Młodzi adepci będą budować i projektować roboty zaczynając od prostych układów, a kończąc na zaawansowanych projektach. Zajęcia te to połączenie wiedzy, zabawy i satysfakcji.

Podczas zajęć zdobędziesz umiejętności zawodowe z zakresu:

 • czytania i wykonywania schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych.

 • interpretowania zjawisk i stosowania praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki.

 • posługiwania się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych.

 • posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych.

 • montowania, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych.

 • wykonywania oraz uruchamiania modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej.

 • dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych.

 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu.

 • posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych studiów wyższych jak np. elektronika, energoelektronika, automatyka i robotyka.

 

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • zakładach przemysłu elektronicznego.
 • firmach wykorzystujących i eksploatujących urządzenia i sprzęt elektroniczny.
 • laboratoriach badawczych i pracowniach konstrukcyjno – technologicznych.
 • zakładach przemysłowych produkujących sprzęt elektroniczny,
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego.

Elektronik jest potrzebny jako serwisant sprzętu, sprzedawca, konstruktor czy też kontroler jakości. Absolwenci naszego technikum mają otwarte umysły, wyobraźnię, gotowi są do podejmowania nowych wyzwań i ciągłego doskonalenia oraz oceny swoich możliwości.