ZSTU

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Planowane konferencje:

01 września 2023 r. – organizacja pracy w nowym roku szkolnym

11 września 2023 r. – organizacja nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym

25 września 2023 r. – projekt planu finansowego

18 grudnia 2023 r. – zamknięcie okresu pierwszego

8 stycznia 2024 r. – podsumowanie okresu pierwszego

22 kwietnia 2024 r. – klasyfikacja końcowa klas programowo najwyższych technikum (klasy maturalne)

17 czerwca 2024 r. – klasyfikacja i końcowa w klasach programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia oraz klasyfikacja roczna pozostałych klas

30 sierpnia 2024 r. – podsumowanie roku szkolnego

Planowane zebrania z rodzicami:

11 września 2023 r. – zebrania z rodzicami i opiekunami – wszystkie klasy

13 listopada 2023 r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów – wszystkie klasy

11 grudnia 2023 r. – zebrania z rodzicami i opiekunami klasach programowo najwyższych technikum (klasy maturalne)

15 kwietnia 2024 r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów – wszystkie klasy

10 czerwca 2024 r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów – wszystkie klasy (z wyłączeniem klas maturalnych)

Dni wolne:

od 23 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2024 r. – egzaminy zawodowe, dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

od 12 lutego 2024 r. do 25 lutego 2024 r.– ferie zimowe

od 28 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2024 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

6, 7, 8, 9 maja 2024 r. – egzamin maturalny, dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

29 maja 2024 r. – szkolny dzień sportu i rekreacji, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 maja 2024 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

6 czerwca 2024 r. – egzaminy zawodowe, dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie

Pozostałe:

4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych technikum (klasy maturalne)

21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Praktyki zawodowe:

od 3 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. – praktyki zawodowe, klasa 4A, 4B, 4C

od 6 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. – praktyki zawodowe, klasy 3A, 3B, 3C, 3D

Dni zaplanowane na realizację zajęć praktycznych dla uczniów branżowej szkoły I stopnia:

1E – poniedziałek, wtorek

2E – środa, czwartek, piątek

3E – środa, czwartek, piątek.