ZSTU

Technik Reklamy

Technik Reklamy

Opis zawodu i zajęć

Jesteś osobą pomysłową, kreatywną i nie boisz się wyzwań? Mamy propozycję właśnie dla Ciebie. Technik reklamy jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz za projekty graficzne, scenariusze i layout reklamy. Potrafi także zarządzać stronami WWW oraz mediami społecznościowymi. Buduje również wizerunek przedsiębiorstwa.

Podczas zajęć zdobędziesz umiejętności zawodowe z:

 • projektowania graficznego w oprogramowaniu do grafiki wektorowej i rastrowej.
 • wykonywania reklamy wideo.
 • wykonywania reklamy radiowej.
 • projektowania elementów identyfikacji wizualnej.
 • wykonywania fotografii produktowej.
 • tworzenia i administracji stronami WWW oraz wykorzystywania mediów cyfrowych do celów reklamowych.

Co dodatkowo? Dbając o Twój rozwój, w obrębie kierunku technik reklamy wprowadzona zostaje innowacja media społecznościowe. Celem nowości jest poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności z obszaru marketingu internetowego, budowania marki osobistej oraz zawiłości skutecznej reklamy w mediach społecznościowych. Na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów dowiesz się co to fanpage firmy, uruchomisz reklamę na FB, będziesz tworzył skuteczne grafiki i teksty. Część zajęć będzie prowadzona w formie online – Google internetowe rewolucje.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na studiach wyższych związanych z marketingiem i public relations, grafiką reklamową i multimediami.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • agencjach reklamowych.
 • agencjach public relations.
 • domach mediowych.
 • działach marketingu i reklamy różnych przedsiębiorstw.
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu.
 • studiach graficznych.
 • wydawnictwach.
 • drukarniach.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.