ZSTU

Technik Fotografii i Multimediów

Technik Fotografii i Multimediów

Opis zawodu i zajęć

Postęp technologiczny, lawinowe pojawienie się sprzętu elektronicznego i jego wszechobecna dostępność przyczyniły się do tego, że fotografia i multimedia stały się nieodłącznym elementem niemal wszystkich obszarów działalności człowieka.

Konfucjusz powiedział: “Wybierz pracę, która kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować”.
Wprowadzony w roku szkolnym 2021/2022 kierunek technik fotografii i multimediów pozwoli Ci swobodnie realizować samego siebie, rozwijać własne, artystyczne spojrzenie na świat, doskonalić zdobyte dotychczas umiejętności multimedialne, a zarazem odkrywać nowe, nieznane dotąd tajniki związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.
Masz duszę artysty? Lubisz robić zdjęcia? W każdym szczególe dostrzegasz coś pięknego i wartego utrwalenia? Fotografujesz bliskich, obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę? Sprawia Ci przyjemność obróbka zdjęć i publikowanie ich w sieci? Jeśli tak, to połącz pasję z pracą i zostań technikiem fotografii i multimediów! Ten kierunek pozwoli Ci w przyszłości osiągnąć satysfakcję zawodową oraz aktywnie funkcjonować na dynamicznym rynku pracy.

W trakcie nauki na kierunku technik fotografii i multimediów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rejestrowania obrazu.
  • obróbki i publikacji obrazu.
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych.
  • wykonywania i publikacji projektów multimedialnych.

Praktyka zawodowa:

  • Klasa 3. – 140 godzin.
  • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), geografia.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

  • AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
  • AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na studiach wyższych.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

  • firmie fotograficznej.
  • w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności, np. redakcjach prasowych, agencjach reklamowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach jak również w szeroko pojętym sektorze e-usług.

Technik fotografii i multimediów  może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i multimediów.