ZSTU

Misja Naszej Szkoły

Wspieramy młodzież w przygotowaniu uczestnictwa w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i kulturalnym poprzez rozbudzanie ciekawości świata, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny, odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych oraz kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.