Historia

Na początku była Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Siersza” ...