Księgozbiór

Księgozbiór

ok. 6000 woluminów w tym:

 • lektury szkolne
 • literatura piękna
 • literatura popularnonaukowa

czasopisma:

 • 16 tytułów

zbiory specjalne

 • kasety VHS
 • kasety magnetofonowe
 • edukacyjne programy komputerowe
 • prace dyplomowe absolwentów szkoły
 • podręczniki i programy nauczania
 • prezentacje multimedialne uczniów
 • prezentacje multimedialne nauczycieli
 • materiały dla nauczycieli przygotowane przez pedagoga szkolnego

warsztat informacyjny biblioteki wspierany jest poprzez:

Katalogi:
tradycyjny

 • alfabetyczny
 • systematyczny wg. UKD
 • zbiorów audiowizualnych
 • komputerowy: MOL Optivum

  Kartoteki:

  • tekstowa
  • zagadnieniowa
  • materiałów repertuarowych
  • regionalna

  Tematyczne zestawienia bibliograficzne:

  • Małopolska i Chrzanów
  • Edukacja Europejska
  • Unia Europejska
  • Awans Zawodowy Nauczyciela