KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dzień Otwarty
12.03.2018

Wywiadówki
18.09.2017
06.11.2017
18.12.2017
16.04.2018
11.06.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017

DODATKOWE DNI WOLNE DLA UCZNIÓW
30.04.2018
02.05.2018
01.06.2018

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 - 01.01.2018

Ferie zimowe 12.02. - 25.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna 29.03. – 03.04.2018

Egzamin maturalny:
- j. polski 4.05.2018
- matematyka 7.05.2018
- j. angielski 8.05.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
- etap pisemny 11.01.2018, 19.06.2018

koniec I semestru 15.12.2017

Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018

Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018