ZSTU czynnie wspiera karierę swych uczniów i absolwentów

Kolejne porozumienie o współpracy podpisane!
Dyrektor ZSTU Marek Łazicki, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, 19 stycznia 2018 roku, podpisał porozumienie z firmą wydawniczą Przełom reprezentowaną przez panią Alicję Molendę.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i dopasowanie ich do wciąż zmieniającego się rynku pracy. Wydawnictwo zaoferowało młodzieży między innymi możliwość odbywania praktyk zawodowych, co może wiązać się z późniejszymi ofertami zatrudnienia.
Porozumienie w szczególności dotyczy takich atrakcyjnych kierunków kształcenia jak technik informatyk oraz technik organizacji reklamy. Zarówno jeden jak i drugi profil daje ogromne możliwości samorealizacji, satysfakcję, jak również świetne perspektywy na rynku pracy.
Dzisiejszy świat nie istnieje bez informatyki i reklamy, dlatego porozumienie o współpracy pomiędzy ZSTU a Wydawnictwem Przełom to krok ku dobrej przyszłości zawodowej uczniów.