ZSTU

Dokumenty Szkolne

Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń niepełnoletni

Podanie o przyjęcie do szkoły – uczeń pełnoletni

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii/etyki – uczeń niepełnoletni

Oświadczenie ucznia w sprawie uczęszczania na lekcji religii – uczeń pełnoletni

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – uczeń niepełnoletni

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – uczeń pełnoletni

Wniosek o wydanie opinii – uczeń niepełnoletni

Wniosek o wydanie opinii – uczeń pełnoletni

Regulamin praktycznej nauki zawodu

Regulamin dziennika elektronicznego

Regulamin organizacji pracy szkoły COVID-19

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego

Procedura kontroli frekwencji

Cyberbezpieczeństwo

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

UBEZPIECZENIE

Zakres ubezpieczenia

Formularz zgłoszenia szkody

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia

DUPLIKATY

    • DUPLIKAT ŚWIADECTWA

W celu wydania duplikatu świadectwa należy zgłosić się do szkoły w celu wypełnienia podania. W następnej kolejności należy wpłacić 26,00 zł na poniższe konto

36 8444 0008 0000 0080 5533 0001

nazwa odbiorcy:  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

tytuł przelewu: Opłata za duplikat świadectwa

    • DUPLIKAT LEGITYMACJI

W celu wydania duplikatu legitymacji szkolnej należy zgłosić się do szkoły w celu wypełnienia podania. W następnej kolejności należy wpłacić 9,00 zł na poniższe konto

36 8444 0008 0000 0080 5533 0001

nazwa odbiorcy:  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

tytuł przelewu: Opłata za duplikat legitymacji