ZSTU

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Opis zawodu i zajęć

Jeżeli jesteś osobą kreatywną, dokładną, lubiącą ładnie wykończone wnętrza i pragniesz zostać fachowcem w branży budowlanej to wybierz zawód technik robót wykończeniowych w budownictwie. Dodatkowym atutem w tym zawodzie jest praca w grupie. Tajemniczo brzmiące sformułowania, takie jak: przedścianka, M-system, glasser, klej żelowy, tynk japoński czy sufit napinany nie będą dla Ciebie tajemnicą. Praca związana z wykańczaniem wnętrz daje bardzo dużo satysfakcji. Szybo dostrzeżesz, jak dzięki Tobie pięknieją pomieszczenia albo zmieniają swoje funkcje. Bezcenne będzie zadowolenie inwestorów z Twojej pracy.

Podczas zajęć nabywamy umiejętności zawodowe:

 • montowania systemów suchej zabudowy.

 • wykonywania robót malarskich.

 • wykonywania robót tapeciarskich.

 • wykonywania robót posadzkarskich.

 • wykonywania robót okładzinowych.

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie.

 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych.

 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zawodowego zdobędziesz kwalifikacje:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na studiach wyższych.

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,

 • administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami,

 • hurtowniach materiałów budowlanych,

 • pracowniach konserwacji zabytków.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.