ZSTU

Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Opis zawodu i zajęć

Interesujesz się telewizją? Chciałbyś w przyszłości pomagać ludziom w ich codziennym życiu? Możesz to zrobić wybierając zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Nauczysz się ją montować i uruchamiać instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Każdy lubi oglądać telewizję – seriale czy dobry mecz. Dlatego to Ty możesz naprawić instalację telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Dowiesz się w jaki sposób przesyła się dane pomiędzy budynkami – od nadawcy do odbiorcy telewizji.

Praktyka zawodowa:

  • Klasa 3. – 140 godzin,
  • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Będziesz mógł uzyskać następujące kwalifikacje:

  • INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
  • INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na takich kierunkach studiów wyższych branży teleinformatycznej lub elektroniczno-mechatronicznej.

 

Co po ukończeniu szkoły?

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w firmach zajmujących się montażem i eksploatacją sieci telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś to Ty założył swoją firmę i mógł samodzielnie świadczyć usługi w zakresie sieci szerokopasmowych.