ZSTU

Technik Technologii Żywności

Technik Technologii Żywności

Opis zawodu i zajęć

Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji. Obsługuje także maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych.
Nowy trend to nowe możliwości. Kierunek technik technologii żywności uszlachetniamy o innowację sugarcraft. To nazwa nurtu w dekorowaniu polegająca na ręcznym tworzeniu dekoracji z cukru a dokładniej masy cukrowej lub marcepanowej. To słodka dziedzina sztuki bowiem do tworzenia dekoracji w tzw. stylu angielskim potrzebujemy bardzo podobnych pomocy, jakie stosują malarze i plastycy. Niezmiennie jednak głównym narzędziem pracy przy dekorowaniu masą cukrową jest wyobraźnia twórcy.

Od roku szkolnego 2021/2022 Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK objął patronat honorowy nad klasami z branży turystyczno-gastronomicznej w ZSTU w Trzebini. Celem tego mecenatu będzie przede wszystkim podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz przygotowanie młodzieży do świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Praktyka zawodowa:

  • Klasa 3. – 140 godzin.
  • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), biologia.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuacja kształcenia na studiach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria przemysłu spożywczego, bezpieczeństwo i produkcja żywności, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym, chemia i technologia żywności lub zbliżonych.

Fotografia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności – 2022

Co po ukończeniu szkoły?

Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:

  • instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności.
  • zakładach przemysłu cukierniczego, piekarskiego.
  • cukierniach, piekarniach.
  • laboratoriach i zakładach przetwórstwa spożywczego.
  • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą.

Fotografia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności – 2022Fotografia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności – 2022Fotografia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności – 2022Fotografia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności – 2022