ZSTU

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Opis zawodu i zajęć

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka zaliczają się umiejętności tworzenia oprogramowania, znajomość specjalistycznego języka programowania, zarządzanie danymi, ich przekazywanie i szyfrowanie. Informatyk administruje systemami komputerowymi, projektuje, tworzy i zarządza stronami WWW, składa i usuwa ewentualne usterki sprzętu komputerowego.
Nowy rok – nowe zmiany. U nas także!
Reagujemy na to, co dzieje się wokół nas. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie systemów i sieci komputerowych przed cyberprzestępstwami i cyberterroryzmem stają się priorytetem dla firm prywatnych oraz dla instytucji państwowych. Z tego też względu w obrębie kierunku technik informatyk wprowadzamy innowację – cyberbezpieczeństwo. Jej celem jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa sieciowego.

Podczas zajęć zdobędziesz umiejętności zawodowe:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych.
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych.
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka zawodowa:

 • Klasa 3. – 140 godzin.
 • klasa 4. –  140 godzin.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (najwyższa ocena), fizyka.

Kwalifikacje zawodowe i czas trwania nauki

Po zdaniu egzaminu zdobędziesz kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych studiów wyższych jak np. informatyka, automatyka i robotyka, telekomunikacja lub teleinformatyka.

 

Co po ukończeniu szkoły? Po uzyskaniu dyplomu będziesz mógł pracować w:
 • specjalistycznych firmach informatycznych.
 • działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw.
 • ośrodkach obliczeniowych.
 • firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach.
 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
 • punktach serwisowych.
 • firmach administrujących sieci komputerowe.
 • sklepach komputerowych.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą. Pamiętaj !!! Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.